martes, 19 de mayo de 2009

Declaració d'Olot

Hoy me han hecho llegar la "Declaració d'Olot", que tiene fecha de 16 de mayo de 2009, que el Consorci Forestal de Catalunya ha presentado para rescatar al sector forestal de la crisis. Es curioso que reclamen únicamente 6M € para Cataluña, a la vista de los gastos inverosímiles que "otras administraciones" realizan en grandes fastos y eventos. Es una cantidad pequeña, a sabiendas de los positivos resultados que repercuten sobre toda la sociedad en general (aire, paisaje, fauna, flora, población rural, etc.) y no sobre unos pocos.
Pero bueno ... para ser político hay que estar hecho de una pasta que no sé dónde la fabricarán y ellos son los que toman las decisiones (¿o no?).
Os inserto la declaración completa, que está bastante bien.

_______________
DECLARACIÓ D'OLOT - CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA
Enmig d’un moment de crisi que afecta molt intensament tant al sector productor com a la indústria de primera transformació de la fusta, des del Consorci Forestal de Catalunya volem recordar al Govern, en primer lloc, les principals conclusions del Congrés Forestal celebrat a Tarragona el setembre de 2007.
Entre els punts que van destacar dels debats i del treball dut a terme per les 82 entitats que impulsaven la iniciativa i pels 400 participants a l’esdeveniment volem senyalar:
- El consens sobre la importància del bosc com a gran infraestructura verda que crea treball i riquesa a nivell de país,
- el perill que suposa l’abandonament de la gestió forestal sostenible a l’hora de garantir la preservació i millora dels espais forestals, abandonament vinculat, principalment, a la manca d’un mercat capaç d’absorbir la quantitat de fusta que creix i s’acumula als nostres boscos, i a l’incompliment reiterat dels compromisos econòmics per fer possible tant els treballs com les inversions que donin també una oportunitat al sector forestal.
- La necessitat de generalitzar la planificació i la gestió sostenible del bosc com a camí únic i obligat per respondre als reptes ambientals i socials dels espais naturals,
- i la càrrega que ha suposat la manca d’un projecte i una política forestal compartida i capaç de donar la estabilitat necessària a inversions i treballs que tenen un retorn – quan hi és – a llarg termini
Destaquem aquests punts precisament per la seva vigència i importància especial en un moment que les restriccions pressupostàries amenacen en deixar en segon terme els compromisos de l’administració forestal vers un sector compromès amb la gestió i millora del nostre entorn.
Dit això, en primer lloc volem felicitar l’acord de col·laboració signat entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge amb les organitzacions del sector, per mobilitzar la fusta malmesa per les tempestes i ventades d’aquest hivern.
Malauradament aquesta és una mesura important però no suficient. Per donar compliment al compromís del conseller de Medi Ambient vers als afectats per les nevades i les ventades i fer possible la realització dels treballs de recuperació i neteja de boscos, cal un augment de 3 M€ del pressupost de l’Ordre de catàstrofes naturals.
Aquesta mesura, urgent per evitar l’empitjorament de la situació i l’augment del risc d’incendis catastròfics, s’ha de complementar amb 3M€ addicionals per evitar una retallada i aturada de les feines vinculades a la gestió sostenible en boscos particulars. També en el marc del Congrés, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va anunciar la voluntat de fer un pas important endavant proposant un projecte engrescador que havia de dotar de més autonomia i capacitat al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Una eina que, tot i que no s’ha desenvolupat com cal, ha esdevingut el puntal pel desenvolupament d’una gestió forestal moderna que permet combinar les millors tècniques en matèria forestal, amb la participació i compromís per part dels propietaris – silvicultors.
Des del Consorci considerem que l’avantprojecte que ha de modificar la Llei del CPF i crear el nou Centre Català de la Gestió Forestal ha de respectar i reforçar encara més els principis que van inspirar aquesta Llei:
a) concentrar les competències vinculades a la gestió forestal,
b) augmentar la capacitat i autonomia de funcionament,
c) millorar la flexibilitat i agilitat,
d) i avançar en la participació i corresponsabilització de la propietat forestal (tant pública com privada)
La proposta actual no pot fer un pas enrere en aquest sentit sinó tot el contrari.
Per últim volem fer èmfasi també en el paper estratègic i fonamental que ha de desenvolupar el mercat de la biomassa forestal.
El foment de la biomassa com a font d’energia implica l’aprofitament d’un recurs local, natural i renovable que pot donar sortida tant a una gran quantitat de fusta que actualment queda al bosc com a subproductes de la indústria de primera transformació i que pot fer créixer un mercat cada vegada més ensopit i estancat per la manca de competitivitat i de capacitat de valorar un producte que acaba quedant a bosc.
Tot i així l’aprofitament de la biomassa forestal tant per usos tèrmics com per usos elèctrics implica la creació d’un nou mercat que, tot i les directrius clares per impulsarlo tant a àmbit estatal com a casa nostra, costa d’arrencar tant per la manca d’un incentiu econòmic suficient, com per l’extrema complexitat dels tràmits administratius que s’exigeixen a aquest tipus de projectes.
Actualment preveiem que, pel que fa a la biomassa llenyosa, el compliment dels objectius previstos en el Pla de l’Energia de Catalunya per l’any 2010 (180,9 milers de tones equivalents de petroli) no arribi ni al 10%. Davant d’aquesta situació cal que tant el procés de revisió actual del PEC com la revisió del Pla General de Política Forestal coordinin les mesures necessàries per donar un tomb a la situació actual. Per facilitar la seva discussió i posada en funcionament, des del Consorci proposem l’elaboració d’un Pla d’Acció específic per la dinamització de la biomassa forestal a Catalunya.
Lògicament, aquest pla d’acció ha de comptar amb la participació tant de les diferents administracions implicades com de les organitzacions del sector.
Olot, a 16 de maig de 2009

No hay comentarios:

Publicar un comentario